Av
Karin Kukkonen

Anmeldelse. Fra Vinduet 2/2018.

På sviktende grunn: Om hjerner og kropper, maskiner og mennesker og arv og miljø
Siri Hustvedt
Oversatt av Knut Johansen
Aschehoug, 2018

Av
Karin Kukkonen

Anmeldelse. Fra Vinduet 2/2018.

På sviktende grunn: Om hjerner og kropper, maskiner og mennesker og arv og miljø
Siri Hustvedt
Oversatt av Knut Johansen
Aschehoug, 2018

Karin Kukkonen

Født 1980. Professor i allmenn litteraturvitenskap ved Universitetet i Oslo.