Av
Nora Simonhjell

Anmeldelse. Publisert 2. juni 1999.

Hovedstolen
Christina Hesselholdt
Rosinante, 1998

Av
Nora Simonhjell

Anmeldelse. Publisert 2. juni 1999.

Hovedstolen
Christina Hesselholdt
Rosinante, 1998

Nora Simonhjell

Født 1970. Forfatter og universitetslektor.