Av
Heidi Norland

Anmeldelse. Publisert 20. desember 1999.

Eld og vatn. Nordmenn i Sør-Amerika
Kjartan Fløgstad
Universitetsforlaget, 1999

Av
Heidi Norland

Anmeldelse. Publisert 20. desember 1999.

Eld og vatn. Nordmenn i Sør-Amerika
Kjartan Fløgstad
Universitetsforlaget, 1999

Heidi Norland

Født 1969. Forlagsredaktør.