Av
Simon Malkenes

Anmeldelse. Publisert 21. januar 2002.

Den som er veldig sterk, må også være veldig snill
Dag Johan Haugerud
Roman, 236 sider
Tiden, 2000

Av
Simon Malkenes

Anmeldelse. Publisert 21. januar 2002.

Den som er veldig sterk, må også være veldig snill
Dag Johan Haugerud
Roman, 236 sider
Tiden, 2000

Simon Malkenes

Født 1971. Lektor, forfatter og kritiker.