Av
Arild Vange

Anmeldelse. Publisert 3. februar 2003.

Kafka – Die Jahre der Entscheidungen
Reiner Stach
Biografi, 673 sider
S. Fischer Verlag, 2002

Av
Arild Vange

Anmeldelse. Publisert 3. februar 2003.

Kafka – Die Jahre der Entscheidungen
Reiner Stach
Biografi, 673 sider
S. Fischer Verlag, 2002

Arild Vange

Født 1955. Forfatter og oversetter.

1. *

Stach har tidligere utgitt Kafkas erotiske mytos (1987) og organisert utstillingen Kafkas brud (1999), hvor han presenterte Felice Bauers etterlatte papirer, derunder nyoppdagede Kafkabrev.

2. *

Frankfurter Rundschau 28.11.02

3. *

Ibid.

4. *

Süddeutsche Zeitung 23.11.02

5. *

I tidsskriftet Literaturen 1/2–2003. Gilman er medisinhistoriker og kulturviter ved University of Chicago. Utgav i 1995 «Franz Kafka, the Jewish Patient».

6. *

Flere biografer har før Stach gjort oppmerksom på denne forbindelsen, med utgangspunkt i Kafkas brev og dagbøker, også Ernst Pawel i biografien: Franz Kafka – et liv, som kom på norsk i 1991.