Av
Marius Emanuelsen

Anmeldelse. Publisert 26. januar 2024.

Embrik i høyere oppløsning
Olav Fangel
Roman, 240 sider
Gyldendal, 2024

Av
Marius Emanuelsen

Anmeldelse. Publisert 26. januar 2024.

Embrik i høyere oppløsning
Olav Fangel
Roman, 240 sider
Gyldendal, 2024

Marius Emanuelsen

Født 1973. Kritiker og lærer i skrivekunst ved Nansenskolen.