Av
Vilde Sagstad Imeland

Anmeldelse. Fra Vinduet 2/2019.

Confessions of the Fox
Jordy Rosenberg
One World, 2018

Av
Vilde Sagstad Imeland

Anmeldelse. Fra Vinduet 2/2019.

Confessions of the Fox
Jordy Rosenberg
One World, 2018

Vilde Sagstad Imeland

Født 1989. Sosiolog, journalist og kritiker.