Av
Marius Emanuelsen

Anmeldelse. Publisert 21. mars 2024.

Kalk og fuktig sol
Runa Skjeldal
Roman, 184 sider
Forlaget Oktober, 2024

Av
Marius Emanuelsen

Anmeldelse. Publisert 21. mars 2024.

Kalk og fuktig sol
Runa Skjeldal
Roman, 184 sider
Forlaget Oktober, 2024

Marius Emanuelsen

Født 1973. Kritiker og lærer i skrivekunst ved Nansenskolen.