Av
Håvard Nyhus

Anmeldelse. Publisert 8. april 2022.

Å lese etter troen. Forsøk om norsk litteratur på 2000-tallet
Tom Egil Hverven
Essays, 336 sider
Gyldendal, 2022

Av
Håvard Nyhus

Anmeldelse. Publisert 8. april 2022.

Å lese etter troen. Forsøk om norsk litteratur på 2000-tallet
Tom Egil Hverven
Essays, 336 sider
Gyldendal, 2022

Håvard Nyhus

Født 1981. Vaktsjef i NRK Vestland.