Av
Marius Emanuelsen

Anmeldelse. Publisert 4. oktober 2022.

Ei verd utan hestar
Øyvind Vågnes
Roman, 303 sider
Tiden, 2022

Av
Marius Emanuelsen

Anmeldelse. Publisert 4. oktober 2022.

Ei verd utan hestar
Øyvind Vågnes
Roman, 303 sider
Tiden, 2022

Marius Emanuelsen

Født 1973. Kritiker og lærer i skrivekunst ved Nansenskolen.

1. *

Over 6 000 norske immigranter deltok i den amerikanske borgerkrigen, ifølge Wikipedia.