Av
Torbjørn Klippenvåg Pettersen

Anmeldelse. Publisert 14. september 2022.

Innerst i hjertet har jeg min forstand. Biografien om Georg Johannesen
Alfred Fidjestøl
Biografi, 592 sider
Samlaget, 2022

Av
Torbjørn Klippenvåg Pettersen

Anmeldelse. Publisert 14. september 2022.

Innerst i hjertet har jeg min forstand. Biografien om Georg Johannesen
Alfred Fidjestøl
Biografi, 592 sider
Samlaget, 2022

Torbjørn Klippenvåg Pettersen

Født 1982. Utdannet historiker, jobber innimellom som lærer. 

1. *

«Fritt etter» Francis Bacon, vel å merke.

2. *

Fra Moralske tekster. Essays og innlegg 1978-1994 (Cappelen, 1994).

3. *

Fidjestøl kunne kanskje også nevnt at blant de fem diktene som Georg Johannesen hadde på trykk i Vinduet 1/1964, finnes varianter av «Tomt hus» og «Solspråk», det siste med tittelen «Soltid», og begge interessant nok med fire strofer. Derimot nevnes at noen dikt i tidlige versjoner ble trykt i Fossegrimen, f.eks. «Pubertet», s. 509, note 19.

4. *

Spørsmålet er hentet fra virkeligheten: I 2005 ble Herman Friele, daværende ordfører i Bergen, portrettintervjuet i Kapital og fikk tilfeldigvis et spørsmål om Georg Johannesen. «Hvem er Georg Johannesen? Burde jeg vite det?» svarte Friele.