Av
Olaug Nilssen

Anmeldelse. Publisert 14. april 2003. 

Den veven av hendelser vi kaller verden
Simon Stranger
Roman
Tiden, 2003

Av
Olaug Nilssen

Anmeldelse. Publisert 14. april 2003. 

Den veven av hendelser vi kaller verden
Simon Stranger
Roman
Tiden, 2003

Olaug Nilssen

Født 1977. Forfatter. Tidligere redaktør av Kraftsentrum.