Av
Ingeborg Berre

Anmeldelse. Publisert 15. desember 2003.

Elizabeth Costello. Eight Lessons
J.M. Coetzee
Secker & Warburg, London, 2003

Av
Ingeborg Berre

Anmeldelse. Publisert 15. desember 2003.

Elizabeth Costello. Eight Lessons
J.M. Coetzee
Secker & Warburg, London, 2003

Ingeborg Berre

Født 1974. Forlagsredaktør og litteraturviter. 

1. *

J.M. Coetzee, Elizabeth Costello. Eight Lessons, Secker & Warburg, London, 2003, s. 44–45.

2. *

J.M. Coetzee & D. Attwell, Doubling the Point. Essays and Interviews, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, London, 1992, red. D. Attwell, s. 17.