Av
Marius Aronsen

Anmeldelse. Publisert 16. juni 1999.

Finder sted
Svend Åge Madsen
Roman
Gyldendal København, 1998

Av
Marius Aronsen

Anmeldelse. Publisert 16. juni 1999.

Finder sted
Svend Åge Madsen
Roman
Gyldendal København, 1998

Marius Aronsen

Født 1965. Forlagsredaktør.