Av
Marianne Gunderson

Anmeldelse. Fra Vinduet 2/2019.

Håkon
Åsmund H. Eikenes
Roman, 240 sider
Samlaget, 2019

Av
Marianne Gunderson

Anmeldelse. Fra Vinduet 2/2019.

Håkon
Åsmund H. Eikenes
Roman, 240 sider
Samlaget, 2019

Marianne Gunderson

Født 1984. Stipendiat ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier, Universitetet i Bergen.