Av
Thomas Lundbo

Anmeldelse. Publisert 14. august 2000.

De grunnleggende bestanddeler
Michel Houellebecq
Oversatt av Per E. Fosser
Roman
Cappelen, 2000

Av
Thomas Lundbo

Anmeldelse. Publisert 14. august 2000.

De grunnleggende bestanddeler
Michel Houellebecq
Oversatt av Per E. Fosser
Roman
Cappelen, 2000

Thomas Lundbo

Født 1971. Oversetter og forfatter. 

1. *

Sitatet er hentet fra et intervju i Art Press i 1995, etter utgivelsen av Houellebecqs første roman Extension du domaine de la lutte. Gjengitt i Interventions, Flammarion, Paris 1998 (s. 41). Min oversettelse.

2. *

Présence humaine er et samarbeid med musikeren og komponisten Bertrand Burgalat, hvor Houellebecq leser/synger sine dikt oppå et slags «industrielt» lydteppe.

3. *

Jeg sier «stort sett» fordi jeg ikke kan dy meg for å pirke litt: Som i veldig mange andre oversettelser av fransk skjønnlitteratur, synes jeg stilleiet i De grunnleggende bestanddeler er litt vel høytidelig og oppstyltret. Nå skal det sies at Houellebecq selv ikke alltid er like elegant. Verre er det imidlertid at en del franske slanguttrykk blir stående uoversatt. Når en norsk leser for eksempel hører at «Bruno levde i en verden av kanoner og kjøttpølser,» er det langt fra sikkert at han skjønner at de franske ordene «canon» og «boudin» kan bety henholdsvis en veldig «fin» eller «støgg» dame.

4. *

Det dreier seg her om et selvbiografisk trekk. Houellebecq ble selv sendt på internatskole av selvsentrerte foreldre. «Det var forferdelig, et selvmord hver måned,» kan man lese på høyre klaff i den norske utgivelsen.

5. *

Jeg tenker selvfølgelig på Hvervens etter hvert herostratisk berømte essay «Kjære familie, det finnes ingen familie». Se Å lese etter familien, Tiden, Oslo 2000, s. 55–79.

6. *

«… i vårt samfunn utgjør seksualiteten utvilsomt det annet differensieringssystem, helt uavhengig av pengemakten; og som differensieringssystem er den minst like ubarmhjertig. De to systemene har imidlertid helt sammenfallende konsekvenser. Akkurat som en tøylesløs økonomisk liberalisme, og av tilsvarende årsaker, skaper den seksuelle liberalismen tilfeller av absolutt fattigdom. Noen har sex hver dag, andre fem eller seks ganger i livet, eller aldri. Noen har sex med flere titalls kvinner, andre med ingen. Det er det som kalles 'markedets lov'.» Michel Houellebecq: Extension du domaine de la lutte, Maurice Nadeau, Paris 1994, s. 114 (min overs.).

7. *

I romanen er moren Janine elskerinnen til Fransesco di Meola og deltar i disse samfunnene. Hit tar hun med Bruno og Michel og hans barndomsvenninne Annabelle i håp om å innvie dem i seksualitetens mysterier. Som vi skal se er denne konstante utvekslingen mellom den «lille» og den «store» historien et typisk trekk ved De grunnleggende bestanddeler.

8. *

«… romanen, som er fanget av en kvelende behavourisme, vender seg til slutt mot sin siste redningsplanke: «skriften» på dette stadiet er ordet «stil» nesten ikke brukt lenger; det er ikke imponerende nok, det har for lite mystikk i seg. […] Jeg gjentar ofte Schopenhauers læresetning for meg selv: 'Den viktigste – og egentlig den eneste – betingelsen for en god stil, er å ha noe å si.'» Se «Lettre à Lakis Produiguis» i Interventions, op. cit., s. 53.

9. *

Libération 14.9.99.

10. *

I et schopenhauersk perspektiv virker Michels eremittiske tilbaketrekning som et forsøk på å unngå verdensviljens, i denne sammenhengen begjærets, voldsomme herjinger gjennom asketisk likegyldighet, en følelse av intethet: «Han følte seg adskilt fra verden gjennom et tomrom på noen centimeter som dannet et panser eller en rustning omkring ham.» (s. 90). Se Kjetil Jakobsens lesning av T. Singer, «Romanen om ingenmannslandet», i Arr 1-00.

11. *

Det virker nesten hele tiden som om Bruno selv oppsøker ydmykelsen: «… jeg kunne merke at han foraktet meg, og det gjorde meg godt.» (s. 201). For Bruno blir alle mulighetene den seksuelle frigjøringen tross alt innebærer, en kilde til selvpining. De grunnleggende bestanddeler kan utmerket godt stå som illustrasjon på Eivind Tjønnelands teorier om den moderne masochismen. Se Tjønnelands essays «The Culture of Masochism» (Arr 2-99) og «Kulturradikalismens fjerde fase» (Vagant 4-99).

12. *

Jeg har bare den franske utgaven for hånden: Se Pour une esthétique de la réception, Gallimard, Paris 1978, s. 56-57.

13. *

I en artikkel for Die Zeit om det han kaller «kapitalismens designervold», framhever Thomas Assheuer nettopp språkløsheten hos de individene som beskrives i bl.a. Fight Club, Glamorama og De grunnleggende bestanddeler (se oversettelse i Morgenbladet 7.4.00). Nå er riktignok Houellebecqs romanpersoner nokså snakkesalige, men særlig hos Bruno er det et voldsomt raseri som bobler under de til tider vitenskapelige formuleringene. Og i de siste scenene er han blitt ravende gal.