Av
Siri Meyer

Anmeldelse. Publisert 22. mai 2000. 

En god tid
Tore Renberg
Roman
Tiden, 2000

Av
Siri Meyer

Anmeldelse. Publisert 22. mai 2000. 

En god tid
Tore Renberg
Roman
Tiden, 2000

Siri Meyer

Født 1952. Professor emerita i kunsthistorie ved Universitetet i Bergen.