Av
Tom Egil Hverven

Anmeldelse. Publisert 25. november 1998.

Ute av verden
Karl Ove Knausgård
Roman
Tiden, 1998

Av
Tom Egil Hverven

Anmeldelse. Publisert 25. november 1998.

Ute av verden
Karl Ove Knausgård
Roman
Tiden, 1998

Tom Egil Hverven

Født 1960. Hovedanmelder i Klassekampen.