Av
Siri Meyer

Anmeldelse. Publisert 4. september 2000.

Kunst
Lars Fr. Svendsen
Sakprosa
Universitetsforlaget, 2000

Av
Siri Meyer

Anmeldelse. Publisert 4. september 2000.

Kunst
Lars Fr. Svendsen
Sakprosa
Universitetsforlaget, 2000

Siri Meyer

Født 1952. Professor emerita i kunsthistorie ved Universitetet i Bergen.