Av
Jenny Moi Vindegg

Anmeldelse. Publisert 10. desember 2021. 

Jordverv
Simen Hagerup
Roman, 223 sider
Kolon, 2021

Av
Jenny Moi Vindegg

Anmeldelse. Publisert 10. desember 2021. 

Jordverv
Simen Hagerup
Roman, 223 sider
Kolon, 2021

Jenny Moi Vindegg

Født 1989. Kritiker, forlagskonsulent og redaksjonssekretær i Vinduet.

1. *

Lesere av Brandon Sandersons Stormlight Archive-bøker (2010–) vil ha vært borti et lignende konsept, men der Sandersons spren er en slags manifestering både av menneskelige følelser og mer eller mindre abstrakte konsepter, er Hagerups entelekier mer av det sistnevnte – krefter og viljer som former naturen og menneskene som bor der, dels som naturlov, dels som magi, dels som guddom. De er mer komplekse enn Sandersons enkleste spren, uten med det å bli personifiserte.

2. *

Det er ikke slik at Tatjana aldri er overrasket, snarere at det skjer sjeldent, og tidvis senere enn hva opplevelsene hennes tilsier. I markedsbyen Koponn får hun gå nettopp og glane, «som den måpende turisten jeg er». I akkurat denne scenen fungerer Hagerups grep ypperlig, han bruker ikke tid på forslitte utbrudd om tings underlighet, men anerkjenner kort at de er underlige for Tatjana.

3. *

«Menneskelig» gjelder selvsagt også menneskelignende folkeslag.

4. *

Formmessig applauderer jeg det, i effekt medfører det litt klønete eksposisjon, fordi folk må si høyt hva som skjer rundt dem. Det oppstår også en avstand til det som skjer, igjen et mindre heldig utfall av drømmeaktighet.

5. *

Jeg låner disse begrepene, samt den nedenstående ideen om å bruke Studio Ghibli som eksempel, fra et videoessay av Tim Hickson. 

6. *

Et eksempel: Når George R.R. Martin i relativt sjeldne tilfeller innlemmer magi i En sang om is og ild-serien (1996-), er det aldri et troverdighetsbrudd, siden han tidlig viser at denne verdenen rommer gamle og for mange av karakterene uforståelige magiske elementer. En seer av HBO-serien basert på bøkene vil derimot med god grunn kunne kjenne at troverdigheten svikter i siste sesong, når det vi har fått etablert som et digert kontinent, plutselig krymper betraktelig, og reiser som før tok lang tid, krysses til fots – her bryter serien med verdenens etablerte logikk.