Av
Nora Simonhjell

Anmeldelse. Publisert 21. oktober 1998.

Hutchinsons Eftf.
Geir Pollen
Roman
Gyldendal, 1998

Av
Nora Simonhjell

Anmeldelse. Publisert 21. oktober 1998.

Hutchinsons Eftf.
Geir Pollen
Roman
Gyldendal, 1998

Nora Simonhjell

Født 1970. Forfatter og universitetslektor.