Av
Erik Bjerck Hagen

Anmeldelse. Publisert 22. november 1998.

T. Singer
Dag Solstad
Roman, 233 sider
Oktober, 1998

Av
Erik Bjerck Hagen

Anmeldelse. Publisert 22. november 1998.

T. Singer
Dag Solstad
Roman, 233 sider
Oktober, 1998

Erik Bjerck Hagen

Født 1961. Professor i allmenn litteraturvitenskap ved Universitetet i Bergen.