Av
Maja Hattvang

Anmeldelse. Publisert 16. februar 2024.

Alphabetical Diaries
Sheila Heti
Sakprosa, 168 sider
Fitzcarraldo Editions, 2024

Av
Maja Hattvang

Anmeldelse. Publisert 16. februar 2024.

Alphabetical Diaries
Sheila Heti
Sakprosa, 168 sider
Fitzcarraldo Editions, 2024

Maja Hattvang

Født 1990. Bachelorgrad i estetiske fag fra UiO og tekst fra Westerdals. Fast spaltist i Dagens Næringsliv.