Av
Torbjørn Klippenvåg Pettersen

Tidsskriftanmeldelse. Publisert 13. februar 2023.

Agora nr. 4/2022–1/2023
Erik B. Hagen, Janicke S. Kaasa, Frode H. Pedersen og Geir O. Rønning (red.)
Journal for metafysisk spekulasjon, 647 sider
Aschehoug, 2023

Av
Torbjørn Klippenvåg Pettersen

Tidsskriftanmeldelse. Publisert 13. februar 2023.

Agora nr. 4/2022–1/2023
Erik B. Hagen, Janicke S. Kaasa, Frode H. Pedersen og Geir O. Rønning (red.)
Journal for metafysisk spekulasjon, 647 sider
Aschehoug, 2023

Torbjørn Klippenvåg Pettersen

Født 1982. Utdannet historiker, jobber innimellom som lærer. 

1. *

Men det er for så vidt greit, jeg er personlig investert, morfaren min hadde Mykle som lærer i Kirkenes på 1930-tallet. Dessverre fikk jeg aldri snakket med ham om dette, men det peker vel mot et mulig mannlig «leserfellesskap». I alle fall husker jeg samlede Mykle i bokhyllen hans, når vi ryddet opp etter hans død.

2. *

Artikkelen hennes starter med at hun ikke ser frem til nok en forelesning over Genanse og verdighet. Det står henne fritt, men for min del har jeg bare hatt «Moskva» og «Vi vil ikke gi kaffekjelen vinger» fra Svingstol (Aschehoug, 1967) på pensum, når jeg har samlet studiepoeng i litteraturvitenskap og nordisk, rett nok på lavere nivå.