Av
Marius Emanuelsen

Anmeldelse. Publisert 10. juni 2022.

Skatten og Tyven
Erik Eikehaug
Roman, 384 sider
Gyldendal, 2022

Av
Marius Emanuelsen

Anmeldelse. Publisert 10. juni 2022.

Skatten og Tyven
Erik Eikehaug
Roman, 384 sider
Gyldendal, 2022

Marius Emanuelsen

Født 1973. Kritiker og lærer i skrivekunst ved Nansenskolen.