Av
Gina Marie Nordberg Moe

Anmeldelse. Publisert 8. januar 2003.

Munn mot ein frosen fjord
Inger Bråtveit
Roman
Tiden, 2002

Av
Gina Marie Nordberg Moe

Anmeldelse. Publisert 8. januar 2003.

Munn mot ein frosen fjord
Inger Bråtveit
Roman
Tiden, 2002

Gina Marie Nordberg Moe

Født 1976. Oversetter og kritiker.