Av
Sumaya Jirde Ali

Dobbeltanmeldelse. Publisert 21. januar 2022.

Inifrån Sápmi. Vittnesmål från stulet land
Patricia Fjellgren og Malin Nord (red.)
Antologi, 262 sider
Verbal Förlag, 2021

Beaivváš mánát / Leve blant reptiler
Mary Ailonieida Sombán Mari
Dikt, 79 sider
Mondo Books, 2020

Av
Sumaya Jirde Ali

Dobbeltanmeldelse. Publisert 21. januar 2022.

Inifrån Sápmi. Vittnesmål från stulet land
Patricia Fjellgren og Malin Nord (red.)
Antologi, 262 sider
Verbal Förlag, 2021

Beaivváš mánát / Leve blant reptiler
Mary Ailonieida Sombán Mari
Dikt, 79 sider
Mondo Books, 2020

Sumaya Jirde Ali

Født 1997. Forfatter. Fast kritiker for Vinduet og Aftenposten. Tidligere redaktør for Fett.