Av
Torgeir Holljen Thon

Anmeldelse. Publisert 24. mars 2022.

Fyrstene av Finntjern
Lars Elling
Roman, 411 sider
Oktober, 2022

Av
Torgeir Holljen Thon

Anmeldelse. Publisert 24. mars 2022.

Fyrstene av Finntjern
Lars Elling
Roman, 411 sider
Oktober, 2022

Torgeir Holljen Thon

Født 1989. Journalist og kritiker.