Av
Elise Winterthun

Anmeldelse. Fra Vinduet 4/2018.

Den danske borgerkrig 2018–24
Kaspar Colling Nielsen
Omsett av Kyrre Andreassen
Roman, 224 sider
Cappelen Damm, 2018

Av
Elise Winterthun

Anmeldelse. Fra Vinduet 4/2018.

Den danske borgerkrig 2018–24
Kaspar Colling Nielsen
Omsett av Kyrre Andreassen
Roman, 224 sider
Cappelen Damm, 2018

Elise Winterthun

Født 1990. Litteraturviter og journalist.