Av
Trygve Riiser Gundersen

Anmeldelse. Publisert 2. juli 2001.

Dine øyne så meg
Sjón
Roman, 255 sider
Tiden, 2001

Av
Trygve Riiser Gundersen

Anmeldelse. Publisert 2. juli 2001.

Dine øyne så meg
Sjón
Roman, 255 sider
Tiden, 2001

Trygve Riiser Gundersen

Født 1970. Forlagsmedarbeider og kritiker. Siste bok: Haugianerne. Enevelde og undergrunn (Cappelen Damm, 2022).