Av
Janike Kampevold Larsen

Anmeldelse. Publisert 24. juni 1998.

Georges Bataille
Per Buvik
Monografi, 144 sider
Gyldendal, 1998

Av
Janike Kampevold Larsen

Anmeldelse. Publisert 24. juni 1998.

Georges Bataille
Per Buvik
Monografi, 144 sider
Gyldendal, 1998

Janike Kampevold Larsen

Født 1955. Professor ved Institutt for urbanisme og landskap ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo.