Av
Ane Farsethås

Anmeldelse. Publisert 25. mai 2005.

Buzz Aldrin, hvor ble det av deg i alt mylderet?
Johan Harstad
Roman
Gyldendal, 2005

Av
Ane Farsethås

Anmeldelse. Publisert 25. mai 2005.

Buzz Aldrin, hvor ble det av deg i alt mylderet?
Johan Harstad
Roman
Gyldendal, 2005

Ane Farsethås

Født 1973. Kulturredaktør for Morgenbladet og tidligere medredaktør av Vinduet