Av
Bjørn Aagenæs

Anmeldelse. Publisert 13. november 1999.

Gnostiske essay
Jon Fosse
Samlaget, 1999

Av
Bjørn Aagenæs

Anmeldelse. Publisert 13. november 1999.

Gnostiske essay
Jon Fosse
Samlaget, 1999

Bjørn Aagenæs

Født 1967. Forlagssjef.