Av
Marius Emanuelsen

Anmeldelse. Publisert 19. november 2021.

Jente, 1983
Linn Ullmann
Roman, 272 sider
Oktober, 2021

Av
Marius Emanuelsen

Anmeldelse. Publisert 19. november 2021.

Jente, 1983
Linn Ullmann
Roman, 272 sider
Oktober, 2021

Marius Emanuelsen

Født 1973. Kritiker og lærer i skrivekunst ved Nansenskolen.