Av
Kristin Skare Orgeret

Anmeldelse. Publisert 18. mars 2002.

Attråens rett
André Brink
Oversatt av Per Malde
Roman
Aschehoug, 2001

Av
Kristin Skare Orgeret

Anmeldelse. Publisert 18. mars 2002.

Attråens rett
André Brink
Oversatt av Per Malde
Roman
Aschehoug, 2001

Kristin Skare Orgeret

Født 1968. Professor ved Institutt for journalistikk og mediefag, OsloMet.