Av
Erling Aadland

Dobbeltanmeldelse. Publisert 3. februar 1999.

Ord må en omvei. En biografi om Rolf Jacobsen
Hanne Lillebo
Aschehoug, 1998

Rolf Jacobsen. En dikter og hans skygge
Ove Røsbak
Gyldendal, 1998

Av
Erling Aadland

Dobbeltanmeldelse. Publisert 3. februar 1999.

Ord må en omvei. En biografi om Rolf Jacobsen
Hanne Lillebo
Aschehoug, 1998

Rolf Jacobsen. En dikter og hans skygge
Ove Røsbak
Gyldendal, 1998

Erling Aadland

Født 1952. Professor i allmenn litteraturvitenskap ved Universitetet i Bergen.