Av
Kasper Dam Nielsen

Anmeldelse. Fra Vinduet 1–2/2020.

Penge på lommen. Scandinavian Star. Del 1
Asta Olivia Nordenhof
Roman, 177 sider
Forlaget Basilisk, 2020

Av
Kasper Dam Nielsen

Anmeldelse. Fra Vinduet 1–2/2020.

Penge på lommen. Scandinavian Star. Del 1
Asta Olivia Nordenhof
Roman, 177 sider
Forlaget Basilisk, 2020

Kasper Dam Nielsen

Født 1991. Cand.mag. i dansk, sendelektor ved Universitetet i Beograd og skribent for Standart.