Av
Espen Stueland

Dobbeltanmeldelse. Publisert 18. desember 2000. (En kortere versjon ble publisert i Information 30. november samme år.)

Engle i Sneen. Lyrik og prosa i 90erne
Erik Skyum Nielsen
Gyldendal København, 2000

Fra ånden i munden: litteraturkritiske bidrag
Erik Skyum-Nielsen
Forlaget Spring, 2000

Av
Espen Stueland

Dobbeltanmeldelse. Publisert 18. desember 2000. (En kortere versjon ble publisert i Information 30. november samme år.)

Engle i Sneen. Lyrik og prosa i 90erne
Erik Skyum Nielsen
Gyldendal København, 2000

Fra ånden i munden: litteraturkritiske bidrag
Erik Skyum-Nielsen
Forlaget Spring, 2000

Espen Stueland

Født 1970. Poet, essayist og kritiker.