Av
Hans Petter Blad,
Victor B. Chakravarty

Kollektivanmeldelse. Fra Vinduet 1/2019.

Narcis, Coda, Daglig tale I-III
Mikkel Thykier
Essayserie
Antipyrine, 2018

Av
Hans Petter Blad,
Victor B. Chakravarty

Kollektivanmeldelse. Fra Vinduet 1/2019.

Narcis, Coda, Daglig tale I-III
Mikkel Thykier
Essayserie
Antipyrine, 2018

Hans Petter Blad

Født 1962. Forfatter, dramatiker og regissør.

Victor B. Chakravarty

Født 1995. Forfatter og redaktør i tidsskriftet Addenda.

1. *

Sarah Kofman sitert i Mikkel Thykier, Coda, s. 90 (Antipyrine 2018).