Av
Kaja Schjerven Mollerin

Anmeldelse. Publisert 1. juli 2004.

Ly
Ingvill Solberg
Dikt
Gyldendal, 2004

Av
Kaja Schjerven Mollerin

Anmeldelse. Publisert 1. juli 2004.

Ly
Ingvill Solberg
Dikt
Gyldendal, 2004

Kaja Schjerven Mollerin

Født 1980. Litterat. Tidligere redaktør for Vinduet.