Av
Ane Farsethås

Anmeldelse. Fra Vinduet 1/2005. Publisert på nett 11. mars 2005.

Snø vil falle over snø som har falt
Levi Henriksen
Roman
Gyldendal, 2004

Av
Ane Farsethås

Anmeldelse. Fra Vinduet 1/2005. Publisert på nett 11. mars 2005.

Snø vil falle over snø som har falt
Levi Henriksen
Roman
Gyldendal, 2004

Ane Farsethås

Født 1973. Kulturredaktør for Morgenbladet og tidligere medredaktør av Vinduet