Av
Bjarne Buset

Anmeldelse. Fra Vinduet 2/1986 (et temanummer om «den beste norske etterkrigsboka»). Publisert på nett 10. desember 2001.

Fyr og flamme

Kjartan Fløgstad

Roman, 407 sider

Gyldendal, 1980

Av
Bjarne Buset

Anmeldelse. Fra Vinduet 2/1986 (et temanummer om «den beste norske etterkrigsboka»). Publisert på nett 10. desember 2001.

Fyr og flamme

Kjartan Fløgstad

Roman, 407 sider

Gyldendal, 1980

Bjarne Buset

Født 1953. Forlagsmann og forfatter.