Av
Olaug Nilssen

Anmeldelse. Publisert 4. februar 2004.

Ingenting om mørket
Merethe Lindstrøm
Roman
Aschehoug, 2003

Av
Olaug Nilssen

Anmeldelse. Publisert 4. februar 2004.

Ingenting om mørket
Merethe Lindstrøm
Roman
Aschehoug, 2003

Olaug Nilssen

Født 1977. Forfatter. Tidligere redaktør av Kraftsentrum.

1. *

Som så vidt eg veit, er eit elektrosjokk gjennom hovudet. Pasientar som blir utsette for dette, må ha noko liggande klart mellom tennene, slik at dei ikkje skal kunne bite av seg tunga eller knuse tennene når krampene set inn.

2. *

Eg veit ikkje kva for diagnose det ville vere rett å sette på far, så eg nøyer meg med det tvilsomme ordet galen.

3. *

Det er berre tabloidspråk eg verkeleg mislikar av desse verkemidla. Eg likar humor og ekstremitetar, kan like forsonande forskjønning og synest klisjéane ofte får urimelig hard medfart. Likevel er det klart at ein roman følest betre og meir ambisiøs når han tør å vere gjennomført alvorleg og djuptpløyande.