Av
Kjetil Strømme

Anmeldelse. Publisert 22. september 2004.

Pragma
Simen Svale Skogsrud
Roman
Tiden, 2004

Av
Kjetil Strømme

Anmeldelse. Publisert 22. september 2004.

Pragma
Simen Svale Skogsrud
Roman
Tiden, 2004

Kjetil Strømme

Født 1975. Forlagsredaktør og litteraturviter.