Av
Simon Malkenes

Anmeldelse. Publisert 25. november 2002.

Norske gleder
Ragnar Hovland
Samlaget, 2002

Av
Simon Malkenes

Anmeldelse. Publisert 25. november 2002.

Norske gleder
Ragnar Hovland
Samlaget, 2002

Simon Malkenes

Født 1971. Lektor, forfatter og kritiker.