Av
Torunn Borge

Anmeldelse. Publisert 18. februar 2004.

Formular
Markus Midré
Dikt, 69 sider
Oktober
2003

Av
Torunn Borge

Anmeldelse. Publisert 18. februar 2004.

Formular
Markus Midré
Dikt, 69 sider
Oktober
2003

Torunn Borge

(1960-2014) Poet, tidsskriftsmedarbeider og kritiker.