Av
Ane Farsethås

Anmeldelse. Publisert 16. september 2002. 

Uke 43
Hanne Ørstavik
Roman
Tiden, 2002

Av
Ane Farsethås

Anmeldelse. Publisert 16. september 2002. 

Uke 43
Hanne Ørstavik
Roman
Tiden, 2002

Ane Farsethås

Født 1973. Kulturredaktør for Morgenbladet og tidligere medredaktør av Vinduet

1. *

Se f.eks. intervju i Aftenposten 15.08.02: «Jeg opplever boken som et brudd og en nyorientering i mitt forfatterskap, men også som en slags grunnlagsdiskusjon om hva som er viktig og sant og ekte i litteraturen, og i livet. […] På sett og vis kan romanen leses som en fordekt poetikk»
Og intervju i Dagsavisen 15.08.02: «Opprinnelig ville jeg skrive et essay, men etter hvert oppdaget jeg at jeg var i gang med å skrive en roman.»

2. *

Foruten den henførte idealiseringen av Hilde, kan man også merke seg den språklige vagheten i Solveigs formuleringer: Hva refererer for eks. det-et i siste linje til? Solveig sliter hele tiden med å komme inn til kjernen, både i sitt forhold til andre og til litteraturen. Hun begynner de fleste resonnementer med «Det var noe med…», men dette «noe» som hun vil snakke om forblir oftest en vag størrelse som hun ikke lykkes med å sirkle inn. Dessverre lider romanen også som helhet under Solveigs svake verbale evner. Hvis den upresise språkbruken er ment som et bevisst grep (noe det ut fra den ellers sterke identifikasjonen med Solveig ikke ser ut til å være), lykkes det ikke å fylle det med mening.

3. *

Frykten for å bli «stemplet», «satt i bås» går også igjen på alle nivåer i romanen. Redselen for å bli definert gir seg hos Solveig utslag i for eksempel nevrotiske forestillinger om en hverdagslig sak som en glasskule til å henge i vinduet: «Skulle den liksom henge i vinduet hennes. Det var som om den kom til å holde henne fast og definere henne, gjøre henne til noe hun ikke var» (s. 59)

4. *

I et intervju med Knut Hoem i Ordfront 18.08.02 avviser Ørstavik lesningen av Solveig som psykisk tilfelle som tendensiøs. Mentoren Hilde er derimot ifølge Ørstavik en figur som velger det lettvinte og som ikke risikerer noe – og Ørstavik gjør det klart at hun fortrekker en verden av «søyler» som Solveig framfor en verden av feige Hilder.