Av
Ingeri Engelstad

Anmeldelse. Publisert 19. juni 1999.

Tvillingfeber
Brit Bildøen
Roman
Samlaget, 1999

Av
Ingeri Engelstad

Anmeldelse. Publisert 19. juni 1999.

Tvillingfeber
Brit Bildøen
Roman
Samlaget, 1999

Ingeri Engelstad

Født 1972. Forlagssjef i Oktober.