Av
Erik Bjerck Hagen

Anmeldelse. Publisert 25. november 1998.

Estetisk teori
Theodor W. Adorno
Oversatt av Arild Linneberg
Gyldendal, 1998

Av
Erik Bjerck Hagen

Anmeldelse. Publisert 25. november 1998.

Estetisk teori
Theodor W. Adorno
Oversatt av Arild Linneberg
Gyldendal, 1998

Erik Bjerck Hagen

Født 1961. Professor i allmenn litteraturvitenskap ved Universitetet i Bergen.

1. *

Se i den forbindelse utvalgte oversettelser i Notar til litteraturen. Red. Arild Linneberg. Oslo: Det norske samlaget, 1992.

2. *

 Kafka-essayet finnes i Notar. Beckett-essayet er, så vidt jeg vet, ikke oversatt til norsk.

3. *

Der intet annet er notert, er referansene til Theodor W. Adorno, Estetisk teori. Overs. Arild Linneberg. Oslo: Gyldendal, 1998.

4. *

I. A. Richards, Practical Criticism: A Study of Literary Judgment (London: Routledge & Kegan Paul, 1929) s. 11.