Av
Eirik Vassenden

Dobbeltanmeldelse. Publisert 17. februar 1999.

Tyven fra Brügge. Norsk nittitallslyrikk
Øyvind Berg (red.)
Kolon, 1998

Femton poeter ur 90-talet
Helena Eriksson / Maria Gummesson (red.)
FIBs Lyrikklubb, 1998

Av
Eirik Vassenden

Dobbeltanmeldelse. Publisert 17. februar 1999.

Tyven fra Brügge. Norsk nittitallslyrikk
Øyvind Berg (red.)
Kolon, 1998

Femton poeter ur 90-talet
Helena Eriksson / Maria Gummesson (red.)
FIBs Lyrikklubb, 1998

Eirik Vassenden

Født 1971. Professor i nordisk litteratur ved Universitetet i Bergen.

1. *

Øystein Rottem: Norges litteraturhistorie. Etterkrigslitteraturen, bind 3, Cappelen 1998, s. 752

2. *

Rottem, s. 820.

3. *

Otto Hageberg: "Fabelaktig Fløgstad", i Dag og Tid 38/98.

4. *

Jesper Högström: "Ingen tumlare i språkmonsterboet", anmeldelse av Femton poeter ur 90-talet, i CS Kultur 68/98.